Product development by additive manufacturing

Additiv tillverkning innebär att ingenjörer har helt nya möjligheter att designa avancerade produkter för krävande tillämpningar när det gäller flyg, bioteknik och konsumentprodukter. Tekniken medger stor designfrihet och möjlighet till att anpassa produkter. Teknikens tillämpning är därmed i hög grad multidisciplinär där det behövs kunskap från design till tillverkning och från material till slutlig applikation.

Genom kursen ges möjligheter att arbeta projektbaserat i ett tvärdisciplinärt team med stora möjligheter att påverka innehåll och mål utgående från projektgruppens intressen. Beroende på deltagarantal kan olika projektgrupper formeras som arbetar med olika teman. Kursen ger därmed möjlighet att utveckla färdigheter när det gäller tillämpning av ny teknik och hur Du kan arbeta från design till tillverkning och utvärdering och även utveckla teamarbete. Projektgruppen planerar och genomför sitt projekt där möjligheter med additiv tillverkning för att skapa avancerad produkt analyseras, utvärderas och testas. Resultaten presenteras i en skriftlig rapport och ett slutseminarium.

 

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.