Uncrewed Aerial Vehicles (UAVs)

Bild 1 av 1
Forskare med drönare i vindtunnel

Obemannade flygfarkoster (förkortas UAV på engelska), eller drönare – är en teknologi som har utvecklats väldigt fort de senaste två decennierna. Dessa farkoster berör flera olika aspekter inom industri och samhälle och den snabba utvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter för dessa sektorer. Kursen kommer att ge en introduktion till aktuell drönardesign och användning, och kommer att stödja studenter i tvärvetenskapliga projekt för att ta itu med dessa möjligheter och utmaningar.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.