Thermoprocessable sustainable bio-based materials

En av de största utmaningarna i vårt samhälle är övergången från fossilbaserade material till biobaserade material. Ett exempel där Chalmers och KTH samarbetar är att hitta lösningar på hur samhället kan förvandlas från fossilbaserade till biobaserade termoplastiska polymerer. Ett av de stora problemen är produktionen när biobaserade material används för att utveckla nya produkter. Mer specifikt måste processtemperaturen vara hög, och detta orsakar nedbrytning av materialen.

Denna kurs syftar till att lära ut smältbearbetningsmetoder, hur biobaserade material kan modifieras för smältbearbetning och utmaningarna relaterade till dessa produktionsmetoder. En del av projektet kommer att vara att kontakta företag och studenter för att identifiera utmaningar med produktion av biobaserade material och utifrån detta komma med hypoteser och lösningar på hur man löser dessa problem.

För mer information, se den engelska kurssidan.