Structural batteries – design, manufacture and characterisation

Bild 1 av 1
strukturella batterier

Den här kursen behandlar strukturella batterier som kan lagra elektrisk energi och samtidigt vara en bärande del av olika typer av fordon. Forskare på Chalmers arbetar för att ta fram ett nytt lättviktskompositmaterial som kan användas för flera användningsområden. Dessa material har en enorm potential för att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten genom att minska vikten hos olika fordon.

 

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.