Rechargeable battery systems

Bild 1 av 1
batteriåtervinningslabb

Batterier är en viktig del av omställningen till hållbara transporter och förnybar elproduktion. Den snabba expansionen inom industri och batteriteknik kräver många olika kompetenser från kemi och fysik genom elektro- och maskinteknik till datavetenskap och storskalig produktion.

Kursen kommer introducera den nuvarande och nästa generationens batteriteknik. Det kommer vara gästföreläsningar med representanter från industrin och från Chalmersforskare. Som student kommer du att få delta i workshops och labbprojekt. Kursen kan läsas av alla som går ett mastersprogram. 

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.