Prototyping - with a frugal approach

Begreppen frugal design, frugal innovation eller frugal engineering refererar generellt till processer för att minska komplexitet och kostnader för en vara och dess produktion, men kan även handla om att öka en produkts hållbarhet eller att använda okonventionella distributionssätt.

Detta sätt att arbeta med produktutveckling har till stor del utvecklats för att fylla ett behov i utvecklingsländer - ofta inom hälso- och sjukvårdssektorn för att öka tillgängligheten till vård.

Denna kurs tar avstamp i så kallad sparsamhets- och måttlighetsbaserad innovation och fokuserar på att applicera detta tankesätt genom hela eller delar av designprocessen. Kursen är tvärvetenskaplig med stort fokus på samarbete och syftar till att skapa en medvetenhet kring konceptet frugal design och dess nytta både inom produktutveckling och samhället i stort.

 

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.