Nuclear power safety

Kärnkraftverk har sedan mitten av 70-talet varit en tillgång för att minska koldioxidutsläppen från elproduktion och för att minska beroendet av fossila bränslen. Driften av dessa anläggningar ackumulerar dock ett stort lager av radioaktivt material, vilket utgör en potentiellt allvarlig fara för samhälle och miljö. Därför är det viktigt att designa och driva kärnkraftverk med stränga säkerhetskrav, så att radioaktiva utsläpp undviks eller, vid en allvarlig olycka, minimeras. I kursen kommer du att förstå principerna för kärnkraftssäkerhet, bedömning av riskerna förknippade med kärnenergi och implementering av säkerhet i kärnreaktorer.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.