Music engineering

Begreppet music engineering innefattar, i vår mening, allt som berör upplevelsen och skapandet av ljud.

Sådana ljud kan vara av olika slag och omfatta allt från konventionell och elektronisk musik till modern ljudkonst och vardagsljud från omvärlden som djurläten eller trafikljud, med mera.

Därför behöver den som deltar i kursen inte behärska något specifikt instrument, ämnet är bredare än så! Projekten i kursen kan exempelvis fokusera på tekniska, konstnärliga eller hälsomässiga aspekter av ljud men även beröra komposition, materialutveckling eller elektronik. Mer konkret kan du bygga ett eget instrument, analogt eller digitalt, använda artificiell intelligens för att analysera eller skapa ljud, eller varför inte passa på att undersöka människans förmåga att uppfatta olika ljud med hjälp av EEG? Möjligheterna är många!

Studenter från kursen deltar vid en avslutande konsert.
Studenter från kursen deltar vid en avslutande konsert.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.