Micromobility for a sustainable future

Mikromobilitet är ett grönt och inkluderande transportmedel. Aktiv mikromobilitet kan ge betydande hälsofördelar. Vidare kan mikromobilitet lösa trängseln i städerna och drastiskt minska luft- och bullerföroreningarna. Problemet är att dagens mikromobilitet inte är säker och dåligt integrerad i transportsystemet.

Den här kursen handlar om hur smarta lösningar och ny kommunikationsteknik kan främja en säker, effektiv och acceptabel integration av mikromobilitet i transportsystemet samtidigt som den tillgodoser behov hos flera intressenter.

Illustration av fyra olika typer av mikromobilitetsfordon.
Fotograf: Image by pikisuperstar on Freepik

För mer information, se den engelska kurssidan.