Inventive problem solving

Bild 1 av 1
Dekorativ bild.
Image by Alexa from Pixabay.

Tänk dig all kunskap som du förvärvat genom år av studier som legobitar… Hur använder man dessa legobitar för att bygga en stabil bro mellan riktiga tekniska problem och lösningen? Det finns inget självklart svar.

Precis här läggs fokus i denna kurs: att lära sig ett systematiskt tillvägagångssätt för problemlösning i ingenjörsyrket och mer därtill.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.