High throughput methods for accelerating materials discovery

Visste du att de material du använder varje dag i datorer, mobila enheter, batterier, medicinsk utrustning och flygplan tar 20-30 år för att utvecklas från forskningslab till verkliga tillämpningar? Denna kurs syftar till att lära ut tekniker och metoder för att korta den här långa processen till 3-5 år. Lär dig tekniker med hög genomströmning och AI-integration för att påskynda utvecklingen. Utforska metoder som additiv tillverkning med hög genomströmning, kombinatorisk tunnfilmsteknologi och kemisk flödessyntes, tillsammans med beräkningsverktyg som Density Functional Theory och maskininlärning. Förbättra dina färdigheter för snabbare materialupptäckter, avgörande för både akademisk forskning och industriinnovation, vilket banar väg för en hållbar framtid.