GPU-accelerated Computational Methods using Python and CUDA

Bild 1 av 1
GPU-accelerated Computational Methods using Python and CUDA

Graphics Processing Units (GPU) är specialiserad hårdvara utformad för att möjliggöra snabbare bearbetning av grafik och visualiseringar. GPU:er har blivit alltmer populära för en mängd olika icke-grafikrelaterade uppgifter, inklusive vetenskaplig beräkning, maskininlärning och dataanalys. Idag används GPU:er även för CFD (Computational Fluid Dynamics) och FEM (Finite Element Method). Den höga parallelliseringsförmågan hos GPU:er gör dem väl lämpade för CFD och FEM.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.