Fuel Cell Systems

Bränsleceller erbjuder ett effektivt sätt att omvandla kemisk energi i ett bränsle, såsom väte, till elektricitet och har potential att bli en viktig hörnsten i ett framtida hållbart energisystem.

Bränslecellstekniken är särskilt intressant för transportapplikationer, som till exempel i bilar, lastbilar, bussar, båtar och till och med i flygplan, men även för stationära applikationer, reservkraftkällor och bärbar elektronik. Ett bränslecellsystem är komplext och i den här kursen får du en introduktion till de kritiska komponenterna i en bränslecell samt till det omkringliggande systemet och du lär dig hur dessa fungerar, samspelar och bör hanteras!

 

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.