Emissions from transportation

Bild 1 av 1
bild över olika transportslag och deras utsläpp

Transportsystemet är mycket komplext och det är väldigt viktigt att minimera effekterna på miljön och människors hälsa. En bred förståelse för transportteknologier och deras utsläpp är viktigt för att möjliggöra ett hållbart transportsystem.

I den här kursen kommer du att få en introduktion till dagens transportteknologier och de kombinerade effekterna av utsläppen. Du kommer att lära dig, reflektera och samarbeta med studenter från annan bakgrund, vilket kommer att vara en nödvändighet i din framtida karriär.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.