Emerging technologies through artistic innovation

Bild 1 av 1
Dekorativ bild.

Innovation styrs ofta av ett nyfiket utforskande av ny teknik. Nya teknologier som artificiell intelligens, robotik, interaktivitet och webb involverar olika discipliner. Emerging Technologies through artistic innovation är en praktisk, projektbaserad kurs som uppmuntrar till ett nyfiket förhållningssätt till framväxande teknologier genom konstnärlig fantasi.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.