Data-driven product realization

Denna kurs syftar till att tillämpa artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att förbättra beslutsfattandet i industriell produktframtagning (produkt- och produktionsutveckling). Tvärvetenskapliga projektteam arbetar med att lösa verkliga industriella utmaningar med data från våra partnerföretag. Lärandet inkluderar grunderna inom AI, kartläggning och matchning mellan problem och lösningsalternativ, bedömning/förbättring av datakvalitet samt organisationsförändring.

Kvinna i labb.

För mer information, se den engelska kurssidan.