Conveying 2D materials into practice – production and industry potential of graphene

Bild 1 av 1
exempel på användning av grafen

Det senaste decenniet har vi bevittnat en snabb utveckling av grafenbaserade tvådimensionella (2D) nanomaterial. Grafen består av ett tunt skikt av kolatomer och har fascinerande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Chalmers leder det europeiska forskningsprojektet  The Graphene flagship. Här finns exempel på stora kommersialiseringsprojekt ihop med industripartners såsom Airbus, ABB och Volvo.

Denna tvärvetenskapliga Trackskurs kommer bland annat ge dig kunskap om massproduktion av grafenbaserade 2D-material, utmaningar och möjligheter inom grafenkommersialisering och en chans att själv tillverka grafen och testa dess egenskaper inom projekt relaterade till förnybar energi och miljöutmaningar.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.