Battery materials and manufacturing

Bild 1 av 1
Detaljbild på batteri

Undrar du vilka material som används för att göra batterier? Hur batterier fungerar? Är du intresserad av hur produktionen av senaste generationens litiumjonbatterier går till? Och den snabba utveckling som sker inom batteriteknologi? I sådana fall är denna kurs någonting för dig - oavsett om du har en bakgrund inom ett relaterat område eller ej!

Under kursens gång kommer vi gå igenom hela tillverkningsprocessen från råmaterial till slutprodukt samt lära oss hur batteriers prestanda kan analyseras. Du kommer också få möjlighet att skapa och analysera ditt eget batteri.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.