Advancing technology using large scale facilities

Bild 1 av 1
MAX IV-laboratoriet i Lund, översiktsbild.
MAX IV-laboratoriet i Lund, översiktsbild.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om storskaliga röntgen- och
neutronanläggningar, inklusive hur de fungerar, och de olika typerna av experiment och "beamlines" som finns tillgängliga. Dessutom kommer du att få praktisk kunskap i hur man ansöker om och kör experiment samt analyserar data. I kursen ingår även ett platsbesök på MAX IV och ESS, storskalig röntgen- och neutronanläggning i Lund.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.