Advances in bioimaging for next generation drug delivery

Bild 1 av 1
Human-derived cells imaged with fluorescence microscopy
Human-derived cells imaged with fluorescence microscopy.

Det senaste decenniet har vi sett en enorm utveckling inom nanomedicin som använder nanopartiklar som transportmedel för läkemedel. Ett aktuellt exempel på detta är den senaste tidens framgångar inom mRNA-vacciner mot COVID-19 baserade på lipid-nanopartiklar.

För att hantera utmaningar inom hälsoområdet framöver behöver unga forskare och ingenjörer tränas i tvärvetenskapliga arbetssätt där olika kompetenser samverkar och tar sig an problem tillsammans. I denna Trackskurs får studenterna öva på just det! Kursen presenteras i samverkan med experter både från industrin och akademin, och utöver föreläsningar ingår även praktiska moment i moderna forskningslaboratorier och studiebesök på Astra Zeneca.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.