Advanced traffic safety analysis–from epidemiology to Bayesian statistics

Kursens syfte är att ge deltagarna en överblick över epidemiologisk terminologi, datainsamling och statistiska metoder och överväganden för analys i trafiksäkerhetssammanhang. Kursen innehåller gästföreläsningar av flera framstående forskare i Sverige och USA. Föreläsningarna kommer att innehålla fallstudier och tillämpningar på verkliga problem inom respektive experts områden. Måldeltagare för kursen är civilingenjörer och doktorander samt trafiksäkerhetsexperter från industri, institut och myndigheter som har intresse av trafiksäkerhet som ett samhällsproblem och vill lära sig mer om hur man gör trafiksäkerhetsanalyser. Studenternas olika utbildnings- och yrkesbakgrund kommer att ge alla studenter ett brett perspektiv på trafiksäkerhetsanalys.

AI generated picture of trafic in a city.
Fotograf: Bing Image Creator

För mer information, se den engelska kurssidan.