Rapportera en händelse

Här kan du också rapportera trakasserier, både om du själv har blivit trakasserad eller om du sett eller känner till händelser då någon annan blivit drabbad.

Fyll i formuläret nedan

Jag har...

...

Vilken koppling till Chalmers har den person som blivit utsatt?
Ange exempelvis utbildningsprogram, kårsektion, institution eller liknande. Om du inte vet, skriv ”vet ej”.
Uppge Man, Kvinna, Annat eller Vill ej uppge

...

Vilken koppling till Chalmers har den person som orsakade händelserna?
Ange exempelvis utbildningsprogram, kårsektion, institution eller liknande. Om du inte vet, skriv ”vet ej”.
Uppge Man, Kvinna, Annat eller Vill ej uppge

...

Beskriv så detaljerat du kan vad som hänt. Ange tid, plats och sammanhang. Undvik personnamn. Vi kommer att be dig berätta mer i nästa steg, när vi återkommer för att få mer information.

...

Hur vill du rapportera det som inträffat?