Luftkvalitet

Bild 1 av 1
Luftkvalitet

Med vår forskning inom luktkvalitet ökar vi kunskapen om luftföroreningar, också sådana som inte är relaterade till avgaser från en förbränningsmotor. Luftföroreningar orsakar förtidsdödsfall samtidigt som broms-, däck- och vägpartiklar från fordon fortfarande är ett relativt outforskat område.

Luftföroreningar orsakar väsentliga förtidsdödsfall men broms-, däck- och vägpartiklar skapade av fordon är fortfarande ett ganska outforskat område. Inom forskningområdet luftekvalitet försöker vi öka kunskapen kring både luftföroreningar från fordon såväl som föroreningar som inte är relaterade till avgaser från en förbränningsmotor. Att aktivt kunna bidra med systemkunskap och emissionsmätning är kritiskt för att i samverkan med hälsomedicinforskning kunna fastslå de orsakssamband som WHO ännu idag inte har fastlagt. Inom området sker samarbeten med Sahlgrenska och GMV/GU, samt med RISE. 

Vill du veta mer om vår forskning inom luftkvalitet, hör gärna av dig till docent Jonas Sjöblom som leder arbetet inom fältet.