Bränslecellssystem

Bild 1 av 2
Fuel cells truck
Bränslecell

Intresset för bränslecellssystem från omvärlden är stort i och med noll-emissionskravet och utmaningen med räckvidd av el-lastbilar. Behovet av forskningsområdet har blivit än mer angeläget till följd av Chalmers nyinrättade kompetenscenter TechforH2, vars övergripande syfte är att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning som ett steg i omställningen till ett fossilfritt transportsystem.

Bränslecellssystem

Ambitionen inom forskningsområdet bränslecellsystem är att utveckla prediktiva systemmodeller och mätningar för att förstå påverkan av designval på prestanda i ett bränslecellsfordon. Vi forskar på området både genom simulering och experimentellt. Intresset för bränslecellssystem från omvärlden är stort i och med noll-emissionskravet och utmaningen med räckvidd av el-lastbilar. Det finns även andra intresseområden inom fältet, såsom fartyg och generatorer som också ser fördelar med bränsleceller. De främsta forskningsfrågor rör livslängd, systemet på anodsidan (vätgas), systemet på katodsidan (luft), temperaturreglering och dynamik. Här samarbetar vi med Volvo AB, Scania, Johnson Matthey, Powercell, med flera. 

TechForH2 

Behovet av forskningsområdet bränsleceller har blivit än mer angeläget till följd av Chalmers nyinrättade kompetenscenter TechforH2, vars övergripande syfte är att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning som ett steg i omställningen till ett fossilfritt transportsystem. En femtedel av centret är dedikerat till bränslecellsystemforskning vid avdelningen för energiomvandling och framdrivningssystem, ECaPS. Inom  ramarna för TechForH2 bedrivs även samarbeten med andra institutioner och avdelningar på Chalmers som forskar på bränsleceller, då på cellnivå och stacknivå.  

Har du någon fråga om forskningsområdet bränslecellssystem, hör då gärna av dig till David Sedarsky som leder arbetet på forksningsområdet.