Tillämpad strömningslära

Bild 1 av 4
vindtunnel
drönare lab

Vi arbetar med strömningslära, mestadels inkompressibel. Vi gör numerisk och experimentell forskning om enfas- och flerfasströmning. Vår forskning leder bland annat till effektiva bränsleceller, pappersmassa-processer, termokemiska omvandlingsprocesser, badmintonbollar, förbättrad luft- och vattenkvalitet och vattenkraftverk med längre förväntad livslängd.

Stora beräkningsresurser

Inom CFD så använder vi både kommersiella program, egenutvecklade program och OpenFOAM. Eftersom vi oftast gör instationära strömningssimuleringar (LES, DES, hybrid LES/RANS eller URANS) så är vi beroende av stora beräkningsresurser. Vi använder datorcentra med mer än 1000 CPU:er både vid Chalmers datorcentrum C3SE och vid nationella centra SNIC.

Omfattande samarbete med industrin

Vår forskning inom CFD-området omfattar utveckling av turbulensmodeller, avancerad strömningsvisualisering, optimering och strömningskontroll. En del av vår forskning är av grundläggande karaktär men den största delen är tillämpad och vi har omfattande samarbete med industrin. Exempel på tillämpningar är fordon (personbilar, bussar, tåg och lastbilar), vattenturbiner och vattenkraftverk, vindturbiner, gasturbiner, biotekniska tillämpningar, farmaci och pappersmassa.

Chalmers vindtunnlar

På den experimentella sidan har vi avancerad mätutrustning såsom t.ex. varmtrådsanemometer (HW), laser-doppler anemometer (LDA) samt particle-image velocimeter (PIV). Våra experimentella undersökningar utförs oftast i någon av våra tre vindtunnlar, Chalmers vindtunnel, den linjära kaskadvindtunneln, eller den roterande kaskadvindtunneln.