Energiomvandling och framdrivningssystem

Bild 1 av 4
elbil labbet
Laboratoriet för hållbara transportlösningar
Elbil
Spray lab

Bränslesnåla framdrivningssystem som drivs av förnybara bränslen är en viktig pusselbit för en hållbar och fossilfri transportsektor. Vid energiomvandling och framdrivningssystem har vi stor kompetens inom områdena förbränning, elektrifiering, bränslecellssystem och luftkvalitet - kompetens som är nödvändig för att bidra till en hållbar framtid. 

Bidrar till en hållbar framtid

I takt med att vi blir allt fler människor på jorden blir även transportbehovet större. Dagens transportsektor är dessvärre fortfarande i hög utsträckning fossilberoende och vårt klimat hotas. Genom vår forskning på Energiomvandling och framdrivningssystem (ECaPS) bidrar vi till ett hållbart transportsystem, för en hållbar framtid. Vårt mål är tydligt - att möjliggöra hållbar transport med noll emissionspåverkan. 

Simulering

Inom simuleringsarbetet utvecklar vi mer prediktiva modeller för alla slags system som har med framdrivning att göra, såsom systemmodeller, förbrännings/kemimodeller, gasväxlingsmodeller, EATSmodeller och spray/gasjetsmodeller. Vi använder oss av CFD, 1D och 0D kommersiella koder och open-source-koder. Med hjälp av simulering förklarar vi fenomen och stödjer våra experimentella forskningsaktiviteter.

Laboratory for Sustainable Transport Solutions

ECaPS är värd till ett stort laboratorium för hållbara transportlösningar, Laboratory for Sustainable Transport Solutions, LaSTS. Laboratoriet är utrustat med fem motorprovceller (multi- och en-cylindermotorer, lastbils- och personbilsmotorer), en hybridrigg för elfordon och hybridfordon, samt ett multifunktionellt rum. Vi har dessutom ett helt laboratorium för avancerade optiska mätmetoder där vi främst analyserar bränslespray och gas-jet. Vårt fokus ligger sedan flera år tillbaka på förnybara bränslen och elektricitet och vi har en vätgasinfrastruktur som möjliggör experimentell forskning på vätgasbilar, motorer, vätgasjet och bränslecellsystem.

Våra fokusområden

Bränslecellssystem

Intresset för bränslecellssystem från omvärlden är stort i och med noll-emissionskravet och utmaningen med räckvidd av el-lastbilar. Behovet av forskningsområdet har blivit än mer angeläget till följd av Chalmers nyinrättade kompetenscenter TechforH2, vars övergripande syfte är att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning som ett steg i omställningen till ett fossilfritt transportsystem.

Förbränningsmotorer

Avdelningen för energiomvandling och framdrivningssystem (ECaPS) har under decennier byggt upp kompetens i världsklass inom förbränningsmotorforskning och förbränningsmotorer. Sedan flera år ligger fokus på förnybara bränslen, idag framförallt på vätgasmotorer.

Elektrifiering

I princip hela fordonsindustrin och delvis den tynga fordonsindustrin ställer om till elektrifiering. Här kan vi bidra med vårt hybridlabb för att analysera framdrivningssystem bestående av elektriska komponenter.

Luftkvalitet

Med vår forskning inom luktkvalitet ökar vi kunskapen om luftföroreningar, också sådana som inte är relaterade till avgaser från en förbränningsmotor. Luftföroreningar orsakar förtidsdödsfall samtidigt som broms-, däck- och vägpartiklar från fordon fortfarande är ett relativt outforskat område.

Anställda vid avdelningen för Energiomvandling och framdrivningssystem