sjoblom_Jonas_Sjöblom

Jonas Sjöblom

  • Avdelningschef, Energiomvandling och framdrivningssystem, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Docent, Energiomvandling och framdrivningssystem, Mekanik och maritima vetenskaper