Profiler inom nanoforskning

Mer än 60 projektledare är anslutna till styrkeområde Nano, vilket möjliggör excellent, tvärvetenskaplig forskning inom nanoområdet.

Profiler inom life science

Profiler inom kemi och kemiteknik

Profiler inom industri- och materialvetenskap

Profiler inom mikroteknologi och nanovetenskap