Profiler inom nanoforskning

Mer än 60 projektledare är anslutna till styrkeområde Nano, vilket möjliggör excellent, tvärvetenskaplig forskning inom nanoområdet.

Profiler inom life science

Profiler inom kemi och kemiteknik

Profiler inom industri- och materialvetenskap

Profiler inom mikroteknologi och nanovetenskap

Thilo Bauch

 • Docent, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Jonas Bylander

 • Docent, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Serguei Cherednichenko

 • Biträdande professor, Terahertz- och millimetervågsteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Tord Claeson

 • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Andrey Danilov

 • Senior forskare, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Saroj Prasad Dash

 • Biträdande professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Per Delsing

 • Professor, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Nils Johan Engelsen

 • Forskarassistent, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Giulia Ferrini

 • Docent, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Mikael Fogelström

 • Prefekt, Mikroteknologi och nanovetenskap

Anton Frisk Kockum

 • Senior forskare, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Simone Gasparinetti

 • Forskarassistent, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Attila Geresdi

 • Forskarassistent, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Åsa Haglund

 • Biträdande professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Per Hyldgaard

 • Professor, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Göran Johansson

 • Professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Alexei Kalaboukhov

 • Senior forskare, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Sergey Kubatkin

 • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Samuel Lara Avila

 • Senior forskare, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Johan Liu

 • Professor, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap

Tomas Löfwander

 • Biträdande professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Floriana Lombardi

 • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Helena Rodilla

 • Docent, Terahertz- och millimetervågsteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Niklas Rorsman

 • Forskningsprofessor, Mikrovågselektronik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Elsebeth Schröder

 • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Janine Splettstoesser

 • Biträdande professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Jan Stake

 • Professor, Terahertz- och millimetervågsteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Victor Torres Company

 • Biträdande professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Raphaël Van Laer

 • Forskarassistent, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Witlef Wieczorek

 • Avdelningschef, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Dag Winkler

 • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Avgust Yurgens

 • Masterprogramansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår

Profiler inom fysik

Profiler inom rymd-, geo- och miljövetenskap