Profiler inom nanoforskning

Mer än 60 projektledare är anslutna till styrkeområde Nano, vilket möjliggör excellent, tvärvetenskaplig forskning inom nanoområdet.

Profiler inom life science

Profiler inom kemi och kemiteknik

Profiler inom industri- och materialvetenskap

Profiler inom mikroteknologi och nanovetenskap

Thilo Bauch

Docent vid Kvantkomponentfysik

Jonas Bylander

Docent vid Kvantteknologi

Serguei Cherednichenko

Biträdande professor vid Terahertz- och millimetervågsteknik

Tord Claeson

Professor vid Kvantkomponentfysik

Andrey Danilov

Senior forskare vid Kvantkomponentfysik

Saroj Prasad Dash

Biträdande professor vid Kvantkomponentfysik

Per Delsing

Professor vid Kvantteknologi

Giulia Ferrini

Docent vid Tillämpad kvantfysik

Mikael Fogelström

Prefekt vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Anton Frisk Kockum

Senior forskare vid Tillämpad kvantfysik

Simone Gasparinetti

Forskarassistent vid Kvantteknologi

Attila Geresdi

Forskarassistent vid Kvantkomponentfysik

Åsa Haglund

Biträdande professor vid Fotonik

Per Hyldgaard

Professor vid Elektronikmaterial

Göran Johansson

Avdelningschef vid Tillämpad kvantfysik

Alexei Kalaboukhov

Senior forskare vid Kvantkomponentfysik

Sergey Kubatkin

Professor vid Kvantkomponentfysik

Samuel Lara Avila

Senior forskare vid Kvantkomponentfysik

Johan Liu

Avdelningschef vid Elektronikmaterial

Tomas Löfwander

Biträdande professor vid Tillämpad kvantfysik

Floriana Lombardi

Professor vid Kvantkomponentfysik

Helena Rodilla

Docent vid Terahertz- och millimetervågsteknik

Niklas Rorsman

Forskningsprofessor vid Mikrovågselektronik

Elsebeth Schröder

Professor vid Kvantkomponentfysik

Janine Splettstoesser

Biträdande professor vid Tillämpad kvantfysik

Jan Stake

Avdelningschef vid Terahertz- och millimetervågsteknik

Victor Torres Company

Biträdande professor vid Fotonik

Raphaël Van Laer

Forskarassistent vid Kvantteknologi

Witlef Wieczorek

Avdelningschef vid Kvantteknologi

Dag Winkler

Avdelningschef vid Kvantkomponentfysik

Avgust Yurgens

Masterprogramansvarig vid Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår

Profiler inom fysik

Profiler inom rymd-, geo- och miljövetenskap