alegio_Alexander_Giovannitti

Alexander Giovannitti

  • Forskarassistent, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik