erhart_Paul_Erhart

Paul Erhart

  • Biträdande professor, Kondenserad materie- och materialteori, Fysik
  • Proprefekt, Fysik
0

Paul Erhart disputerade från Technische Universität Darmstadt (Tyskland) i 2006. Från och med 2007 var han först postdoktor och senare staff member vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien (USA). Han flyttade vid Institutionen för fysik i Chalmers i 2011.