nlars_Lars_Evenäs

Lars Evenäs

  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik