nlars_Lars_Evenäs

Lars Evenäs

  • Programansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Biträdande professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik