gojo71_Göran_Johansson

Göran Johansson

  • Avdelningschef, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
  • Professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
0

Min forskning handlar om kvantfysik, både fundamentala aspekter och mer tillämpad kvantteknologi. Ett exempel på en intressant fundamental kvantmekanisk effekt är den dynamiska Casimireffekten, som beskriver hur fotoner genereras ur vakuum när en spegel accelererar och rör sig med hasighter nära ljushastigheten. En mer tillämpad frågeställning är hur man på bästa sätt bygger en kvantdator som tar tillvara kvantmekaniska effekter som superposition och sammanflätning för att lösa problem som dagens superdatorer inte klarar.
En kvantdator skulle till exempel kunna undersöka egenskaper hos komplexa biologiska molekyler och på sikt ge nya läkemedel och andra medicinska behandlingsmetoder.
Den skulle också kunna snabba upp artificiell intelligens och maskininlärning. Detta skulle kunna ge oss helt nya möjligheter att se strukturer i stora datamängder för att hitta bättre lösningar till svåra optimeringsproblem, som till exempel trafikplanering.

Ett mål med min forskning är att förstå mer om hur kvantfysik fungerar i naturen och hur man kan ta tillvara på dessa effekter i teknologiska tillämpningar.

För tillfället är jag avdelningschef på AQP och vice styrkeområdesledare på styrkeområde Nano.
Jag har fått två priser: Edlundska priset 2016 av Kungliga Vetenskapsakademin samt Albert Wallins Vetenskapspris 2015 av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.