gojo71_Göran_Johansson

Göran Johansson

  • Avdelningschef, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
  • Professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap