timurs_Timur_Shegai

Timur Shegai

  • Docent, Nano- och biofysik, Fysik
0

Vi är intresserade av plasmon-exciton-interaktioner, stark koppling, ytförbättrade fenomen som SERS och fluorescens, kvant- och lågtemperaturplasmonik, riktningsnanoantenner, plasmoniska nanotrådar och olika typer av sensing. Vårt experimentella arbete omfattar en-partikel- / enkomolekylmikroskopi och spektroskopi, vinkelupplöst eller så kallad Fourier-bildbehandling, nanofabrikation och elektronmikroskopi.