vindes_Vincent_Desmaris

Vincent Desmaris

  • Biträdande professor, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Enhetschef, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Vincent är en del av enheten Avancerad mottagarutveckling (GARD) och arbetar främst med att ta fram och tillverka mikrovågor- och terahertz-komponenter som sedan används i all mottagarutrustning som GARD producerar.

Vincent är även huvudhandledare för doktorander i gruppen GARD, med forskningsområdet superledandematerial och komponenter.

Vincent tog sin examen som civilingenjör i materialvetenskap på INSA-Lyon, Frankrike, 1999. Han tog sin doktorsexamen 2006 i mikrovågselektronik på Chalmers tekniska högskola. Vincent började kort därefter arbeta på GARD.​