vindes_Vincent_Desmaris

Vincent Desmaris

  • Biträdande professor, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Enhetschef, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap