Utveckling och innovation

Bild 1 av 1
Forskare samverkar
Samverkan är en viktig pusselbit i innovationsprocessen. Genom att lärosäten interagerar med företag, organisationer och myndigheter kan forskningsresultat spridas och komma till nytta snabbare.

Våra forskningsinstitut tar sig an specifika uppdrag som behöver stöd till lösning med hjälp av forskare och Chalmers innovationssystem bidrar till att föra innovationer ut till nytta i samhället.

Utvecklingsuppdrag via forskningsinstitut

researchers collaborate at chalmers

Till våra forskningsinstitut vänder du dig för specifika uppdrag och med tydliga problem som behöver stöd till lösning med hjälp av forskare. Uppdragen är av varierande storlek och på både kort och lång sikt. Instituten publicerar inte vetenskapliga artiklar utan är ett renodlat institutstöd och komplement till Chalmers forskning. Verksamheten sker under sekretess om sådana behov finns.

 

Chalmers industriteknik, CIT

Stiftelsen Chalmers industriteknik är ett forskningsinstitut som arbetar med nyttiggörande av forskning på uppdrag av Chalmers, näringslivet och samhället i övrigt. CIT erbjuder tjänster för stöd i industriella utvecklingsprocesser och arbetar med alla kunskapsområden som Chalmers representerar.

Stiftelsen Fraunhofer - Chalmers centrum för industrimatematik, FCC

FCC grundades av Chalmers och det tyska Fraunhofersällskapet som en affärsdrivande, icke vinstdrivande svensk stiftelse för att utveckla och anpassa matematiska metoder för industrin.

Har du en idé som kan vara kommersialiserbar?

Chalmers inkubator och investeringsverksamhet, Chalmers Ventures, är idag rankad topp tio i världen bland universitetsdrivna inkubatorer. Verksamheten i Chalmers Ventures är unik genom att både driva program för att utveckla hållbara uppstartsföretag och erbjuda investeringar för att få bolagen att växa. Några av Chalmers Ventures inkubationsprogram är även öppna för externa idégivare.

Innovationsstöd

Chalmers innovationskontor stöttar forskare och studenter i innovationsprocessen, från kunskap till samhällsnytta.

Samarbeta med studenter

Vill du veta mer om utveckling och innovation i samarbete med Chalmers studenter?