Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik

Bidrar till ett smartare och säkrare samhälle. Chalmers bedriver forskning inom AI, kommunikationsteknik, komplexa system och datavetenskap i nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik (IKT) tar sig an vår tids stora utmaningar: avancerad forskning kring hårdvara och mjukvara som kan bidra till att minska energikonsumtionen i samhället, få bättre överblick över klimatsituationen, möjliggöra snabbare och mer tillförlitlig kommunikation mellan människor och maskiner, förbättra säkerhet och integritet samt tillhandahålla bättre hälso- och sjukvård.

Vi bedriver forskningsinitiativ som löper tvärs över institutionsgränser på Chalmers och erbjuder ett forum för strategiska kontakter mellan våra intressenter. Genom att samla kompetens från många olika discipliner, och ha ett nära samarbete med samhälle och industri, kan vi finna lösningar på de stora utmaningarna i vår tid. Tillsammans säkerställer vi en stark forskargemenskap, vilket gör oss till en eftertraktad partner i stora projekt, där vi bidrar med lösningar för en hållbar framtid.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom IKT.

Kontakt

Om du söker efter partners inom informations- och kommunikationsteknik är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.

Följ oss

Håll dig uppdaterad om IKT-forskningen vid Chalmers.

Prenumerera på styrkeområde IKT:s nyhetsbrev.

Följ oss på Linkedin.

Följ oss på X.

Strategiska partnerskap

Styrkeområde IKT är värd för två av Chalmers strategiska partnerskap. Partnerskapen främjar långsiktigt samarbete mellan Chalmers, industrin och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut en gemensam riktning och forma gemensamma agendor.

  • Ericsson
  • SAAB