Forskningsnära kontakter

Bild 1 av 1
Dekorativ fasadbild

En stor del av Chalmers forskning bedrivs som samverkansforskning, vilket innebär att forskningen genomförs i samarbete med företag, offentliga organisationer eller andra lärosäten. I sådana projekt bidrar parterna med resurser i form av ekonomiska medel, material och kunskap.

Information om våra forskningsprojekt och samarbetsorganisationer finns i databasen Chalmers Research. Hitta forskningsprojekt och samarbetspartners.

Forskningssamverkan kan också ske genom:

  • personalutbyte
  • adjungerade professorer och industridoktorander
  • medlemskap i forskningscentrum
  • kunskapsutbyte i seminarier
  • uppdragsforskning
  • samarbete i forskningsinfrastrukturer och labb.

Över traditionella disciplingränser via styrkeområdena

Genom Chalmers styrkeområden samlar vi spetskompetens tvärs över våra institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar. Söker du samarbete inom områdena energi, transport, informations- och kommunikationsteknik, nano, produktion, hälsa och teknik eller materialvetenskap kan du kontakta styrkeområdena för vidare diskussion.

Centrum – forskning i samverkan

Vi har ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet.

Centrum

Översikt över alla våra forskningscentrum.

Via institutionerna

För att komma i kontakt med en institution kan du antingen kontakta enskilda forskare direkt eller gå via viceprefekten för nyttiggörande vid respektive institution.