Styrkeområde Produktion

Fokuserar på uppkopplad och hållbar produktion. Forskningen levererar kunskap och nya verktyg inom industriell simulering, automation och framtidens attraktiva arbetsmiljöer.

Chalmers styrkeområde Produktion är en viktig resurs för hållbar produktion, med en särskild anknytning till den förändring som drivs av elektrifiering, digitalisering och cirkularitet. Detta inkluderar nya resurs- och energieffektiva processer för tillverkning och utveckling av nya produkter och produktionssystem. Forskningen genererar kunskap och verktyg inom modellering, simulering och optimering, kombinerat med beslutsstöd i nära samarbete med industrin.

Vår forskning gör Chalmers ledande inom hållbar tillverkningsteknik, hållbara produktionssystem och produktutveckling.

Genom styrkeområdet samlar vi spetskompetens tvärs över våra institutioner för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, ta oss an globala och komplexa samhällsutmaningar. Vi är en naturlig plattform för samarbete inom olika forskningsområden, både med näringsliv och akademi, globalt och nationellt. Som partner inom EIT Manufacturing bidrar vi till innovationsgemenskapen inom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), som kopplar samman de ledande tillverkningsaktörerna i Europa. Vi är även en del av EIT Raw Materials, världens största konsortium inom råvarusektorn. Dess uppgift är att möjliggöra hållbar konkurrenskraft längs hela värdekedjan för den europeiska sektorn för mineral, metaller och material, genom att stödja innovation, utbildning och entreprenörskap.

Styrkeområdet Produktion har ett nätverk av forskare över hela Chalmers, vilket gör oss till en eftertraktad partner i stora projekt där vi bidrar med lösningar för en hållbar framtid.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom produktion.

Kontakt

Om du söker efter partners på produktionsområdet är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.

Styrkeområdesledare

Följ oss

Håll dig uppdaterad om produktionsforskningen vid Chalmers.

Prenumerera på styrkeområde Produktions nyhetsbrev.

Följ oss på Linkedin.

Följ oss på X.

Följ oss på Youtube.

Lyssna på DigiTalkPod.

Strategiskt partnerskap

Styrkeområde Produktion är värd för ett av Chalmers strategiska partnerskap. Partnerskapen främjar långsiktigt samarbete mellan Chalmers, industrin och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut en gemensam riktning och forma gemensamma agendor.

  • IKEA