Särskilda kompetensområden inom idrottsteknologi

Bild 1 av 1
Hockeyspelare i skottögonblick, hockeyklubba tillverkad av tunt vävda kompositer

Olika typer av idrotter har många liknande tekniska frågeställningar. Vi har identifierat fyra kompetensområden - eller teknologiplattformar - där den höga kompetens och avancerade utrustning som finns på Chalmers och våra många samarbetspartner inom akademi och industri kan vara avgörande för att möta idrottens behov av teknisk forskning.

Om du har idéer om hur vår kunskap kan komma till nytta för din idrott, kontakta oss genom att mejla sportteknologi@chalmers.se

Material

Behovet av lätta, starka och eller energiabsorberande material med styvhet anpassad för den aktuella tillämpningen är ofta helt avgörande för produkter inom idrott och parasport (såsom i sportutrustning, diverse skyddsutrustning, sportkläder, proteser, ortoser och infrastruktur kopplad till idrott). Gemensamt för dessa tillämpningar är att en stor utmaning i produktutvecklingsfasen består i att optimera användningen av material för att erhålla önskvärda mekaniska egenskaper samtidigt som vikten minimeras. Anledningen till skärpta viktkrav är att utrustningens vikt ofta är direkt kopplad till prestanda, där prestanda i stora drag kan anses innefatta hastighet, acceleration, hantering, stöd, skydd och komfort. Material i fokus för forskningen är i detta avseende strukturella kompositmaterial, smarta textilier och polymerskum.

Vi bedriver forskning för att förbättra egenskaper hos existerande material, för att utveckla nya, smartare materiallösningar, samt för att öka förståelsen för hur olika material beter sig under belastning och hur detta kan modelleras för att möjliggöra simuleringsdriven produktutveckling. Våra resultat kan sedan överföras till andra industribranscher, till exempel flyg- eller bilindustrin.

Kontakt

Martin Fagerström
  • Biträdande professor, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap

Digitalisering

Trenden att alltid vara uppkopplad, vilken har ökat rejält i samhället under de senaste tio åren, har haft en stor påverkan på sportsektorn och dramatiskt förändrat sättet som vi utövar och upplever sport på. Digitalisering inom idrott är idag ett vedertaget koncept vilket används både inom forskning och av stora industriella aktörer. Digitalisering genomsyrar alla nivåer, från elitidrottare som vill prestera bättre till vardagsmotionärer som använder det för att optimera sin träning eller helt enkelt för att öka sin motivation.

På grund av den ständigt ökande närvaron av digitala teknologier inom idrott, pågår också ständig utveckling av avancerade mättekniker. På Chalmers arbetar vi med att utveckla ny sensorteknik vilken kan integreras i sportutrustning. Vi utvecklar också datadrivna, artificiell intelligensbaserade metoder, för att hantera de stora datamängderna som genereras, och för att kunna identifiera och presentera de mest relevanta parametrarna för atleter, tränare och åskådare.

Kontakt

Moa Johansson
  • Docent, Data Science och AI, Data- och informationsteknik
Dan Kuylenstierna
  • Enhetschef, Mikroteknologi och nanovetenskap

Fluiddynamik

Hydro- och aerodynamiska egenskaper är av avgörande betydelse inom flera sporter, till exempel cykel, alpin skidåkning, backhoppning, bilsport samt många fler. En av de mer utmanande applikationerna är segling där rörelsen och kraften av det omgivande vattnet mot skrovet och interaktionerna mellan vinden och seglet är nödvändiga för att uppnå en hög hastighet. Vår expertis inom beräkningsbaserad strömningsdynamik (Computational Fluid Dynamics – CFD) samt tillgången till laboratorier specialiserade på hydro- och aerodynamiktester, gör det möjligt för oss att tackla komplexa fluiddynamiska utmaningar inom flera sporter. Därigenom har vi också möjlighet att bidra till förbättrad utrustning och sportteknik.

Kontakt

Håkan Nilsson
  • Professor, Strömningslära, Mekanik och maritima vetenskaper

Biomekanik

Idrottsskador är vanligt förekommande i samhället. Förutom att de är extremt kostsamma för samhället kan de också vara förödande för den individuella atleten. Inom detta forskningsområde använder vi oss därför av vår expertis inom Human Body Modelling (HBM) i kombination med experimentell biomekanik för att bidra till förebyggandet av skador. Detta sker genom att utveckla föreskrifter, provstandarder och ny skyddsutrustning. Arbetet baseras på en kombination av avancerad HBM och insamling samt analys av olycksstatistik. Avgörande för forskningen inom området är att använda oss av nya material och nya digitaliseringstekniker, vilket möjliggörs av ett nära samarbete mellan dessa två forskningsområden.

Kontakt

Johan Davidsson
  • Docent, Fordonssäkerhet, Mekanik och maritima vetenskaper