adde_Anders_Palmqvist

Anders Palmqvist

  • Professor, Rektor
  • Vicerektor, Forskning och Chalmers styrkeområden
0

Anders Palmqvist är Chalmers vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden. Anders Palmqvist är Tekn. Dr. i Oorganisk kemi och Professor i Materialkemi på avdelningen för Tillämpad kemi.

Anders Palmqvist leder en forskargrupp med fokus på utveckling av nya material och syntesmetoder för nanostrukturerade material. Såväl fastfasmetoder som våtkemiska metoder med självassocierande, strukturstyrande ytaktiva komponenter utvecklas. Strukturell karakterisering av materialens olika längdskalor är en annan viktig del av verksamheten och omfattar bland annat diffraktion, ljus- och röntgenspridning, röntgen absorptionsspektroskopi, gasadsorption, elektronmikroskopi, NMR och EPR.

Forskningen tillämpas bland annat inom teknologier för energiomvandling, såsom bränslecells- och fotokatalys, och termoelektrisk återvinning av spillvärme. Andra studier inom gruppen rör utveckling av ytaktiva nanopartiklar och enzymatisk omvandling av CO2 till metanol. Gruppen är utrustad för utvärdering av materialens egenskaper i dessa tillämpningar.