adde_Anders_Palmqvist

Anders Palmqvist

  • Vicerektor, Forskning och Chalmers styrkeområden
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik