Ann-Sofie Cans

  • Styrkeområdesledare, Hälsa och teknik
  • Biträdande professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik