yurgens_Avgust_Yurgens

Avgust Yurgens

  • Masterprogramansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Biträdande professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap