ohrstrom_Lars_Öhrström

Lars Öhrström

  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik
  • Studierektor, Kemi och kemiteknik