Materials for Tomorrow

Materials for tomorrow är, sedan 2010, en årligen återkommande internationell konferens som på olika sätt adresserar framtidens materialutmaningar. Temat varierar från år till år liksom formatet, och vi, Materials Science Area of Advance, kan antingen själva står som arrangörer eller anordna konferensen i samarbete med andra aktörer.

Material Science

Oavsett tema strävar vi alltid efter att göra Materials for tomorrow till en relevant mötesplats för akademi, industri och andra samhällsaktörer, där den aktuella forskningsfronten står i fokus.
Vi vill att Materials for tomorrow ska vara en mötesplats där olika perspektiv och utmaningar möts, men också visa alla aspekter av materialvetenskapen. Därför ordnar vi också alltid en posterutställning och en fototävling.

Fototävling

  • I samband med konferensen Materials for Tomorrow så arrangeras traditionsenligt en fototävling för att lyfta fram den vackra, estetiska och komplexiteten sidan av materialvetenskapen.

Materials for Tomorrow 2023

  • Den 8–10 november välkomnar Chalmers till Materials for Tomorrow 2023. Årets tema är: Surface of Things.

Är du intresserad av att föreslå ett tema för en framtida Materials for tomorrow, kontakta oss.

Tidigare års Materials for tomorrow (listan kommer att uppdateras efter hand).

Materials for Tomorrow 2022

  • 2022 år tema var Materialvetenskap för en hållbar värld och dagarna täckte då alla aspekter av Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE.

Materials for Tomorrow 2021