fredrikw_Fredrik_Westerlund

Fredrik Westerlund

  • Avdelningschef, Kemisk biologi, Life Sciences
  • Professor, Kemisk biologi, Life Sciences
0

Fredrik Westerlunds forskargrupp studerar enstaka DNA-molekyler in nanokanaler med hjälp av fluorescensmikroskopi. Fokus ligger både på att utveckla nya metoder för att kartlägga DNA sekvenser så väl som att studera DNA-proteininteraktioner.