Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 2,7 miljarder kronor under perioden 2022 – 2033 till ett nytt forskningsprogram, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE. Här hittar du information om satsningen och kontaktpersoner på Chalmers.

Programmet ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också skall möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

Följande universitet medverkar i WISE:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Uppsala universitet
  • Lunds universitet
  • KTH
  • Stockholms universitet
  • Linköpings universitet som också är värduniversitet.

Inom programmet ska 25 internationella forskningsledare rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 130 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

Styrgrupp på Chalmers:

Maria Abrahamsson, Styrkeområdesledare, Materialvetenskap, Professor; Kemi och kemiteknik, och huvudkontakt för WISE på Chalmers,
Paul Erhart, Biträdande professor, Fysik.
Leif Asp, Vice styrkeområdesledare Materialvetenskap. Professor, Industri- och materialvetenskap.
Thilo Bauch​, Docent, Mikroteknologi och Nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Styrelseledamot i WISE:

Anders Palmqvist​, Vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden, Professor, Kemi och kemiteknik.​

Stödfunktioner

Annemarie Wöhri, Koordinator, Chalmers styrkeområden Energi, Materialvetenskap, Hälsa och Teknik.
Maria Odéus Forsberg​, Planering analys och ekonom. 
Ann-Christine Nordin, Kommunikatör för styrkeområdena Energi och Materialvetenskap.

Kontakt:
​wise-materials@chalmers.se


Relaterat:
WISE
WISE on the Knut and Alice Wallenberg Foundation's website
Major research initiative on materials science