Innovationsstöd

Bild 1 av 1
hus på Chalmers campus Lindholmen

Chalmers innovationskontor stöttar forskare och studenter i innovationsprocessen, från kunskap till samhällsnytta.

Innovationskontoret är en intern stödfunktion inom Chalmers och ingår i det som brukar benämnas Chalmers innovationsekosystem. I uppdraget ingår att i tidigt skede fånga upp kunskaps- och forskningsresultat från forskare och studenter.


Medarbetarna på kontoret har flera specialistkompetenser och stöttar med rådgivning och support till såväl icke-kommersiella som kommersiella projekt. Rådgivningen kan exempelvis röra patent och licensiering men också annan typ av kunskapspridning. Allt sker i dialog med forskaren eller studenten och utgår från dennes behov och karaktären på kunskapstillgångarna med målsättningen att skapa nytta i samhället.

Innovationsrådgivarna kan bidra genom att formulera projekt, facilitera möten eller etablera arbetssätt. De kan även stödja utvecklingen av samarbetsavtal.

Innovationskontoret har ett brett nätverk, såväl inom som utom akademin. Chalmers innovationskontor är dessutom en samlande nod för innovationsrådgivare i västra Sverige för att utveckla högskolornas innovationsstöd och innovationsarbete. I samarbetet ingår högskolorna i Borås, Jönköping, Halmstad och Skövde samt Högskolan Väst.

hand som skriver på ett papper

 

Vill du veta mer om Chalmers innovationskontor? Välkommen att kontakta oss!

E-post: chalmers.innovationskontor@chalmers.se 
Följ oss på Linkedin 

Taggar: