itai_Itai_Panas

Itai Panas

  • Professor, Energi och material, Kemi och kemiteknik
  • Studierektor, Kemi och kemiteknik
0

Itai Panas är professor i teoretisk kemi på avdelningen för kemi och bioteknik. Hans forskning är inriktad mot att använda och utveckla kvantkemiska konceptuella redskap inom ett brett fält av tillämpningar inom områdena heterogen katalys och elektrokatalys på nanopartiklar, korrosion, cementkemi, molekylkristaller samt högtemperatursupraledare. Metodutveckling inkluderar effektiva formuleringar av intermolekylär växelverkan samt självväxelverkningsfria strategier för sammanlänkning av täthetsfunktionalteori och vågfunktionsbaserad kvantkemi.

Itai är för närvarande huvudhandledare för tre doktorander.

Itai var särskild forskare (VR) under åren 1998-2004.