Perspektiv på ny teknik

Bild 1 av 1
Illustration. Bibliotek. Foto: Pixabay
Ta del av våra e-böcker: Perspektiv på förnybar el, Perspektiv på eldrivna fordon, Perspektiv på förädling av bioråvara. Foto: Pixabay

– en plattform för lärande om hållbara tekniksystem

Energi- och klimatutmaningen är enorm och jordens befolkning är på väg mot en osäker framtid. Teknikens roll i samhällsutvecklingen är tveeggad. Å ena sidan är tekniken definitivt en del av problemet men på samma gång kan vi inte ställa om samhället mot en hållbar utveckling utan ny teknik. Vi behöver därför lära oss mer om vilken teknik som är önskvärd och hur teknikutvecklingen kan styras.

Chalmers Styrkeområde Energi har initierat satsningen ”Perspektiv på ny teknik”. Satsningen har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och den har hittills samlat ett sjuttiotal forskare för att bedöma ny teknik med avseende på potential och risker och vilka tekniska, ekonomiska och politiska förutsättningar som krävs för att ny teknik skall slå igenom och nå storskalig spridning i samhället. Satsningens ambition är att skapa en plattform för lärande om teknikområden med stor betydelse för framtiden. Resultatet är en serie ”levande” e-böcker som vi i ljuset av ny kunskap uppdaterar varje år. Vi avser inte att ge ett slutgiltigt svar, men vi vill ge underlag till en fördjupad och breddad diskussion. Serien består nu av tre böcker:

Del ett: Perspektiv på förnybar el – möjligheter och utmaningar med produktion och användning av el från förnybara energikällor

Del två: Perspektiv på eldrivna fordon – möjligheter och utmaningar med eldrivna transporter av gods och människor

Del tre: Perspektiv på förädling av bioråvara – möjligheter och utmaningar med produktion av kemikalier, material och bränslen från skog och jordbruk

Om de mångfasetterade resultaten skall sammanfattas i en mening kan vi konstatera att det vimlar av hinder att ta sig över och fallgropar att undvika men också av framkomliga vägar, så det finns all anledning att samtidigt vara mycket orolig och mycket hoppfull.

Björn Sandén, huvudredaktör