Styrkeområde Materialvetenskap

Utvecklar nya material för morgondagens hållbara teknik; material som kan vara en del av lösningen på globala utmaningar inom energi, hälsa, konstruktion och transport.

Styrkeområde Materialvetenskap förenar excellens inom vetenskap med relevans och tar sig an vår tids globala utmaningar. Vår vision ”Ett hållbart samhälle genom excellens inom materialvetenskap” manifesteras i våra forskningsprofiler Material för hälsa, Material för energitillämpningar och Material för grön omställning.

Vi bedriver forskningsinitiativ som löper tvärs över institutionsgränser på Chalmers och erbjuder ett forum för strategiska kontakter mellan våra intressenter. Genom att samla kompetens från många olika discipliner, och ha ett nära samarbete med akademi, samhälle och industri, kan vi finna lösningar på de stora utmaningarna i vår tid. Genom våra akademiska och industriella samarbeten har vi ett stort nationellt och internationellt nätverk, vilket gör oss till en eftertraktad partner i stora projekt, där vi bidrar med lösningar för en hållbar framtid. Vi har till exempel nära samarbete med University of California Santa Barbara, UCSB, och Stanford University.

Våra forskningsområden, centrum och tillgängliga infrastrukturer inom materialvetenskap.

Kontakt

Om du söker efter partners inom materialforskning är du välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer: materials@chalmers.se.

Följ oss

Håll dig uppdaterad om materialforskningen vid Chalmers.

Kontakta oss för att få styrkeområde Materialvetenskaps nyhetsbrev.

Följ oss på Twitter.

Forskningsprogram

Syftet med programmet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom forskning kring nya och förbättrade miljövänliga material och tillverkningsprocesser.

Läs om Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability.

Strategiska partnerskap

Styrkeområde Materialvetenskap är värd för tre av Chalmers strategiska partnerskap. Partnerskapens främjar långsiktigt samarbete mellan Chalmers, industrin och organisationer, genom forskning, kompetensförsörjning, teknikutveckling och innovation. Förankringen på ledningsnivå gör att parterna kan ta ut en gemensam riktning och forma gemensamma agendor.

  • Stora Enso
  • Nouryon
  • RISE